กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 กันยายน 2559    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

    ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ประชาชนชาวตำบลนิคมพัฒนาตรวจสอทธิออกเสียงประชามาติผ่านระบบออนไล์ www.khonthai.com โดยใช้บัตรประชาชน จำนวน ๑๓ หลัก ในการเข้าระบบการตรวจสอบสิทธิของท่านเอง เพื่อสะดวกในการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจสอบประกาศบัญชีรายชื่อ ณ สถานที่ที่ติดประกาศ นั้น

                  ในการนี้ อบต.นิคมพัฒนา จึงขอเชิญชวนทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งใช้สิทธิในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เขตพื้นที่ที่ท่านพักอาศัยอยู่ เพื่อความถูกต้องและการก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป

              

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน(พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
     
จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘ 
     
จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๘ 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองาง เรื่อง การพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการขุดลอ...     จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องการพิจรณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการว่างท่...     จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รายที่ 5)...     จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสามัคคีธรรม...     จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล๋นให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งสนามน...     จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560...     จำนวนผู้เข้าชม 117 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง การพิจารณาผลเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้า...     จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๒ โครงการ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
   ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
   ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 41 รายการ
   ประกาศยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๒ โครงการ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายเกาะลอย ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขวาง(16 ก.ย. 59)
   ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลวงทอง
   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลบมาบไผ่
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
              โครงการเสริมสร้างคุรธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประ ...
        การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา สมัยประชุม สมัยที่สาม ครั้งที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ...
            โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙             เมื่อวัน ...
  โครงการน้อมนำพระราชกรณียกิจ เทิดไท้องค์ราชัน สมานฉันท์คนนิคมพัฒนา เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ...
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.145.55.135
คุณเข้าชมลำดับที่ 311,383

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
99 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
Tel : 038-606421 , 038-877-044  Fax : 038-606421 , 038-877-044
Email : snp_sao@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
adana escort afyon escort alanya escort aydın escort bodrum escort bolu escort çeşme escort didim escort denizli escort erzincan escort erzurum escort fethiye escort düzce escort batman escort