hacked by TurkHackTeam Anka - UnderGround - Turan -Dirilis Timleri 18 mart operation

 

 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 19 เมษายน 2561  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  
สำนักงานปลัด


นางพัชนิดา ไชยหงส์สา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา


นางจินต์ฐิตา แสงทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา


นางสาวฐาณิตา บำรุงสุนทร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายเชาวลิต อินทร์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายธนากร ทรงศิริ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางสาวจิตตพิมพ์ อุดม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายศุภฤกษ์ โคตรทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายอรรฆสัณฑ์ จันทร์คงช่วย
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวภลดา เตียเฮี้ยว
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นายสุรวัจน์ หมื่นพวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนฤนาถ ทองเจียว
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นางสาวจิดาภา เวชพิทักษ์
ผู้ช่วยบุคลากร


นางสาวทิพวรรณ นันทะธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชัยเรศน์ ภู่อร่าม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายสมศักดิ์ วันสว่าง
พนักงานขับรถยนต์


นายสุเขต กลัดแขก
พนักงานขับรถยนต์


นายสัมฤทธิ์ อิ่มกลิ่น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายอภิชาติ จันทร์แก้ว
พนักงานดับเพลิง


นายณัฐพล บุญมั่งมี
พนักงานดับเพลิง


นายธีรวัฒน์ ศิริวงษ์
พนักงานดับเพลิง


นายสุชาติ ยังรุ่งนนท์
พนักงานดับเพลิง


นายพลวัต จาดประดิษฐ์
พนักงานดับเพลิง


นายพยุพล แสงศิริ
คนงานทั่วไป


นางวรรณา นิรัญรักษ์
คนงานทั่วไป
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.166.172.33
คุณเข้าชมลำดับที่ 487,730

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
99 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
Tel : 038-606421 , 038-877-044  Fax : 038-606421 , 038-877-044
Email : snp_sao@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
adana escort afyon escort alanya escort aydın escort bodrum escort bolu escort çeşme escort didim escort denizli escort erzincan escort erzurum escort fethiye escort düzce escort batman escort