ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 

welcome to Nikhom pattana Subdistrict Administrative Organization

 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 24 มกราคม 2563  หน้าแรก     บุคลากรโรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา 

บุคลากรโรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา  


นางนภัสสร พวงเกษ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา


นางสาวกัญจารัตน์ คำขึ้น
ครู คศ.๒


นางสาวชัชจิรา ตุลาพันธ์ุ
ครู คศ.๑


นางจุฑาทิพย์ บัวชุม
ครู คศ.๑


นางสาวยามวดี ทองใบ
ครูผู้ช่วย


นายภัทรพงศ์ วงษ์อยู่
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุนิสา ศรีสอน
ครูผู้ช่วย


นางสาวมะลิวรรณ จันทร์โสภา
ผู้ช่วยครู


นางสาวมะลิวัลย์ เผือกมูล
ผู้ช่วยครู


นางสาวญณกร ท่อนเสาร์
ผู้ช่วยครู


นางสาวพิมลรัตน์ การะหงษ์
ผู้ช่วยครู


นางสาววิภาวรรณ ศรีหาโคตร
ผู้ช่วยครู


นางสาวปัทมา บัวหลวง
ผู้ช่วยครู


นายวรยศ อินทรสุข
ผู้ช่วยครู


นางสาวนภัสวรรณ เชื้อรักษ์
ผู้ช่วยครู


นายกฤษตฤณ หนูอุดม
ผู้ช่วยครู


นางสาวสุดารัตน์ จิตรแม้น
ผู้ช่วยครู


นางสาวเสาวภา สารภี
ผู้ช่วยครู


นางสาวรัชฎาพร วรรณวิจิตร
ผู้ช่วยครู


นางสาวเสาวนีย์ โตชมบุญ
ผู้ช่วยครู


นางสาวกรรณิการ์ ขจรกลิ่น
ผู้ช่วยครู


นางสาวพัชรี สิทธิพรม
ผู้ช่วยครู


นางสาวสุวันดี สีแสงเขียว
ผู้ช่วยครู


นางสาวภัทรา ภาษี
ผู้ช่วยครู


นางสาวจามรี ชาสระคู
ผู้ช่วยครู


นางสาวธมลวรรณ ปะวันโน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายสราวุธ แจ่มจำรัส
พนักงานขับรถยนต์ ประจำโรงเรียน


นายส่อย เกิดผล
ภารโรง


นายวันชับ แซ่อึ้ง
คนงานทั่วไป


นางโกสุม มาลัยรักษ์
คนงานทั่วไป
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.229.131.116
คุณเข้าชมลำดับที่ 837,328

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
99 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
Tel : 038-606421 , 038-877-044  Fax : 038-606421 , 038-877-044
Email : snp_sao@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
sikiş türk sikiş türk porno