ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 

welcome to Nikhom pattana Subdistrict Administrative Organization

 

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 45 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 สิงหาคม 2563
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     บุคลากรโรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา 

บุคลากรโรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา  


นายธีรฉัตร์ ไชโย
รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา


นางสาวชัชจิรา ตุลาพันธุ์
ครู คศ.๒


นางสาวกัญจารัตน์ คำขึ้น
ครู คศ.๒


นางจุฑาทิพย์ บัวชุม
ครู คศ.๑


นางสาวยามวดี ทองใบ
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุนิสา ศรีสอน
ครูผู้ช่วย


นางสาวมะลิวรรณ จันทร์โสภา
ผู้ช่วยครู


นางสาวมะลิวัลย์ เผือกมูล
ผู้ช่วยครู


นางสาวญณกร ท่อนเสาร์
ผู้ช่วยครู


นางสาวพิมลรัตน์ การะหงษ์
ผู้ช่วยครู


นางสาววิภาวรรณ ศรีหาโคตร
ผู้ช่วยครู


นางสาวปัทมา บัวหลวง
ผู้ช่วยครู


นายวรยศ อินทรสุข
ผู้ช่วยครู


นางสาวนภัสวรรณ เชื้อรักษ์
ผู้ช่วยครู


นายกฤษตฤณ หนูอุดม
ผู้ช่วยครู


นางสาวสุดารัตน์ จิตรแม้น
ผู้ช่วยครู


นางสาวเสาวภา สารภี
ผู้ช่วยครู


นางสาวรัชฎาพร วรรณวิจิตร
ผู้ช่วยครู


นางสาวเสาวนีย์ โตชมบุญ
ผู้ช่วยครู


นางสาวกรรณิการ์ ขจรกลิ่น
ผู้ช่วยครู


นางสาวพัชรี สิทธิพรม
ผู้ช่วยครู


นางสาวสุวันดี สีแสงเขียว
ผู้ช่วยครู


นางสาวภัทรา ภาษี
ผู้ช่วยครู


นางสาวจามรี ชาสระคู
ผู้ช่วยครู


นางสาวธมลวรรณ ปะวันโน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวอรณีช วงศ์รัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวจรรยาภรณ์ ไชยภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสราวุธ แจ่มจำรัส
พนักงานขับรถยนต์ ประจำโรงเรียน


นายส่อย เกิดผล
ภารโรง


นายวันชับ แซ่อึ้ง
คนงานทั่วไป


นางโกสุม มาลัยรักษ์
คนงานทั่วไป
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.204.55.168
คุณเข้าชมลำดับที่ 930,452

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
การให้บริการ
        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
99 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
Tel : 038-606421 , 038-877-044   Fax : 038-606421 , 038-877-044
Email : snp_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.