ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 

welcome to Nikhom pattana Subdistrict Administrative Organization

 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 มกราคม 2563  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดทำโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมด้วยนายพิพัฒน์ ชื่นอารมย์ ผู้ใหญ่หมู่ที่ ๕ บ้านชากผักกูด พร้อมตัวแทนภาคประชาชนที่พร้อมเป็นแกนนำและสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ และนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา ๔ แห่ง โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดการก่อให้เกิดขยะและการนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมกิจกรรมการคัดแยกขยะ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลจากขยะ ที่ถูกสร้างสรรค์เป็นผลงานทรงคุณค่าจากน้อง ๆ โรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา โรงเรียนชากผักกูด โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๒ และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 กองสาธารณสุขฯ และชมรมแกนนำสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการบ้านปลอดยุง ชุมชนปลอดโรค ที่นำโดยยุงลาย ด้วยพืชสมุนไพรไล่ยุง ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่นำโดยยุงลาย และสอนวิธีการทำลูกปูนไว้ใส่ถังน้ำเพื่อป้องกันยุงวางไข่ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาตินับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้ผลและไม่เป็นอันตรายอีกด้วย โดยมีนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกับวัดชากผักกูด และโรงเรียนชากผักกูด จัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ วัดชากผักกูด ด้วยบรรยากาศครึกครื้น เวลา 19.30 น.นายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เป็นประธานเปิดงานโครงการประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศครึกครื้นกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดการแต่งกายชุดไทย การประกวดกระทงนวัตกรรมใหม่ รำวงย้อนยุค มวย ล้วงไห และปิดทอง ณ บริเวณสนามโรงเรียนชากผักกูด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.นิคมพัฒนา ผู้นำชุมชน และกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งทางอำเภอนิคมพัฒนาได้จัดขึ้น ณ วัดหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีนายมนตรี เกตุวิจิตร นายอำเภอนิคมพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงานครั้งนี้
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกับอำเภอนิคมพัฒนา จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ณ วัดชากผักกูด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นนายมนตรี เกตุวิจิตร นายอำเภอนิคมพัฒนา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังจากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวาในคูคลอง และช่วงเย็นเวลา เวลา ๑๘.๓๐ น. ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่พร้อมใจกันจุดเทียน พร้อมชมวิดิทัศน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
 วันจันทร์ที่่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน กลุ่มแกนนำชุมชน พร้อมครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกันประกอบกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการเด็กไทยวัยใส พิชิตภัย ห่างไกลยาเสพติด ณ วัดปกรณ์ธรรมาราม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในวันนี้
  เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ หลังจากที่ได้เรียนรู้วิชา ทักษะต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับผู้สูงวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ในการดูแลร่างกายด้วยวิถีทางธรรมชาติ ได้พัฒนาสมองอยู่สม่ำเสมอป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ได้เข้ากลุ่มมีสังคมวัยเดียวกัน ช่วยให้จิตใจแจ่มใส ห่างไกลโรคซึมเศร้า ให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสมวัยยิ่งขึ้นไป โดยมีนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหาร่วนตำบลนิคมพัฒนาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ชากผักกูด) ทางคณะเจ้าหน้าที่หวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ...ขอบคุณค่ะ
 เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการ "ให้ความรู้ระเบียบพัสดุ และระเบียบเบิกจ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา" ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ให้ดำเนินงานด้านพัสดุได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบฯ โดยมีนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ และนายสนม มาลัยรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ชากผักกูด) จังหวัดระยอง
 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองคฺ์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างชาวประชาเป็นสุข เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลนิคมพัฒนา เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เพิ่มมากขึ้น เกิดการเรียนรู้ทักษะด้านการเกษตรที่หลากหลาย พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีการฟังเทศน์ ฟังธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจ ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มีใจบริการ ในการบริการประชาชน เกิดความรักสามัคคีในองค์กร พร้อมร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยร่วมกันทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดหนองบอน ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
 วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายงานกฏหมาย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการป้องกันและปราบปรามทุจริตของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแนวทางนโยบายภาครัฐเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรในส่วนราชการ มีจิตสำนึก ความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร พันตำรวจโท จิระวัสส์ เชื้อจันทร์อัตถ์ และพันตำรวจโท ยุทธศักดิ์ อินทรทรัพย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ เขต ๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ให้มีความรู้ ความสามารถ ที่ทันยุคทันสมัย ซึ่่งนำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด โดยรับเกียรติจากวิทยากร นายนพดล แสนผูก ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ ซึงมีนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาเป็นประธานเปิดโครงการ และนางประสิทธิ์ พุ่มเหรียญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 เมื่อวันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีงาบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่ออบรมเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้าน EQ และ IQ ให้เด็กๆ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการสุขภาพดีสมวัยใส่ใจวิถีธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) โดยครั้งนี้เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องยาสมุนไพรไทย พร้อมตรวจสุขภาพฟรีให้แก่นักเรียนทุกคนก่อนเข้าสนามสอบปลายภาคของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นิคมพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
โครงการชาวนิคมพัฒนา อาสาป้องกันโรคนำโดยยุงลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาร่มกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหนองบอนและกลุ่มจิตอาสา ได้บูรณาการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย จัดโครงการชาวนิคมพัฒนา อาสาป้องกันโรคนำโดยยุงลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในด้านการป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่ ๗ หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้ง ๖ ร. ได้แก่ โรงเรือน โรงเรียน โรงธรรม โรงพยาบาล โรงงาน และโรงแรม โดยดำเนินงานตามมาตรการ ๕ ป ๑ ข และ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกับอำเภอนิคมพัฒนา จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้ออกเยี่ยมประชาชนผู้ยากไร้ ตามโครงการรักระยอง ช่วยระยอง คืนความสุขให้คนระยอง จำนวน 2 ราย พร้อมนำถุงบรรเทาทุกข์มอบให้แก่ราษฎร จำนวน 100 ชุด พร้อมหน่วยงานต่าง ๆ หลายภาคส่วน ออกบริการประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ณ วัดชากผักกูด อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๒๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษา โดยมีนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล หน่วยงานต่าง ๆ บริษัท และพี่น้องประชาชน ร่วมตักบาตรท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นในวันแม่แห่งช่าติ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลังกิจกรรมทำบุญตักบาตรเสร็จแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา คณะผู้บริหาร พนักงานและประชาชน ร่วมกันทำความสะอาดศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบโดยพร้อมเพียงกัน ตามแนวทางโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพี่น้องประชาชนชาวนิคมพัฒนา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงฆ์ จำนวน ๒๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๖๗ พรรษา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจโครงการชุมชนโรงงานร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อลดการใช้พลังงาน และเป็นการลดการก่อให้เกิดมลพิษในอากาศอีก จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสาย 13 ซอย 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.210.24.208
คุณเข้าชมลำดับที่ 831,049

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
99 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
Tel : 038-606421 , 038-877-044  Fax : 038-606421 , 038-877-044
Email : snp_sao@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
sikiş türk sikiş türk porno