ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 

welcome to Nikhom pattana Subdistrict Administrative Organization

 

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 78 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
บริการออนไลน์  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นการแจกข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 7,672 ถุง โดยได้รับเกียรติจากนายมนตรี เกตุวิจิตร นายอำเภอนิคมพัฒนา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ขอขอบคุณภาคธุรกิจเอกชน บริษัท ห้างร้าน และผู้สนับสนุนข้าวสารทุกท่าน โดยเฉพาะหมู่บ้านเดอะแคปปิตอล โดยคุณสมชาย จุติกิติ์เดชา และครอบครัว ซึ่งเป็นกำลังหลักในการบริจาคข้าวสาร จำนวน 5,000 ถุง (ถุงละ 5 กิโลกรัม) พร้อมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นิคมพัฒนา, หน่วยงาน อสม.รพ.สต.นิคมพัฒนา, อสม.รพ.สต.บ้านหนองบอน และทีมงานกู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) ที่ให้การช่วยเหลือด้านการบริการแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทุกท่าน
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขัขบ้า ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุข ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองบอน ร่วมกันลงพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับน้องหมา น้องแมว ของพี่น้องชาวตำบลนิคมพัฒนา เพื่อปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองบอน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสอนทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเองไว้ใช้ในครอบครัว ในสภาวะเกิดโรคระบาดและหน้ากากอนามัยในท้องตลาดขาดแคลน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
โครงการส่งเสริมสุขนิสัยอนามัยช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาร่วมกับคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมสุขนิสัยอนามัยช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตำบลนิคมพัฒนา สามารถดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของตนได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งรับการตรวจสุขภาพฟันจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
โครงการชุมชนโรงงานร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการชุมชนโรงงานร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีบริษัทเข้าร่วมดังนี้ 1.บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท ออมโนวา เอ็นจิเนียร์ด เซอร์เฟสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 3.บริษัท เอ็นซีอาร์ รับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด 4.บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จํากัด (มหาชน) 5. บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จํากัด 6. บริษัท มิลล์คอน บูรพา จํากัด 7. บริษัท โกรเวล บลาสเทค จํากัด ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดระยอง
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำโดยท่านนายกประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โครงการเดินทางปลอดภัย ช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกับอำเภอนิคมพัฒนา และสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา เปิดโครงการเดินทางปลอดภัย ช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ บริเวณถนนสาย ๓๖ หนองบอน ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
โครงการชาวนิคมพัฒนายุคใหม่ ใส่ใจร่วมกันใช้พลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการชาวนิคมพัฒนายุคใหม่ ใส่ใจร่วมกันใช้พลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติเพื่อเป็นพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จ.ระยอง
โครงการบำรุงสุขภาพบริโภคบำบัดในผู้สูงอายุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายประสงค์ เล็กโล่้ง เป็นประธานเปิดโครงการบำรุงสุขภาพบริโภคบำบัดในผู้สูงอายุ ซึ่งกองสวัสดิการสังคมฯ ร่วมก้ับโรงเรียนผู้สูงอา่ยุตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดขึ้น เพื่อแนะนำการเลือกบริโภคให้เหมาะสมแก่ผู้สูงวัย พร้อมสอนการทำอาหารเพื่อสุขภาพด้วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จ.ระยอง
โครงการหมอหมู่บ้านตำบลนิคมพัฒนา  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกับชมรมแกนนำสุขภาพ อบต.นิคมพัฒนา จัดโครงการหมอหมู่บ้านตำบลนิคมพัฒนา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสามัญประจำบ้าน ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ โดยคณะวิทยากรจาก รพ.นิคมพัฒนา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จ.ระยอง

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ต่อไป
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.207.250.80
คุณเข้าชมลำดับที่ 916,652

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
การให้บริการ
        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
99 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
Tel : 038-606421 , 038-877-044   Fax : 038-606421 , 038-877-044
Email : snp_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.