ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 

 
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 สิงหาคม 2561  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อระลึกถึงความสำเร็จด้านมนุษยธรรมและความสำเร็จอื่นๆ ของพระแม่ที่รักของปวงชนชาวไทยและเป็นวันที่จะให้เกียรติแม่ทุกคนทั่วทั้งแผ่นดิน ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันแม่ “วันแม่” ของไทย ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม อาทิ เช่น การแสดงจินตลีลาและบาสโลบ การมอบเกียรติบัตรแม่อายุยืน ประจำปี ๒๕๖๑ และพิธีถวายเครื่องสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง) พร้อมกับจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ วัด ชากผักกูด 
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อบำเพ็ญประโชนย์ให้กับสาธารณะ ให้มีความสะอาดและจรรโลงใจในการเข้าวัดของสาธุชนทั้งหลาย ณ วัดชากผักกูด จังหวัดระยอง 
       ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง การสร้่างจิตสำนึกระลึกถึงพระคุณแม่ และฝึกสมาธิพัมนาจิตใจให้เบิกบาน กับผู้มาปฏิบัติธรรม พนักงานส่วนตำบล และประชาชนทั่วไปในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อนึกถึงพระคุณของมารดาที่ให้การเลี้ยงดูและบทบาทของความเป็นแม่ พร้อมกับการบริหารจิตด้วยการนั่งสมาธิ โดยได้รับเกียรติจากพระปลัดบำเพ็ญ กิตติปาโล วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง และว่าที่ร้อยตรี ดร.จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว ณ วัดชากผักกูด จังหวัดระยอง 
         เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ (ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดชากผักกูด 
 โครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุข ประจำปี 2561   เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุข ประจำปี 2561 ได้แก่ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีกิจกรรมการเจาะเลือดหาสารเคมีในเลือด การสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และรณรงค์ปัญหายาเสพติดและไข้เลือดออก ณ ศาลาหมู่ที่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๑ นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นางพัชนิดา ไชยหงส์สา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา พร้อมทั้งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกๆคน ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และรองรับประชาชนผู้มาใช้บริการ 
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.นิคมพัฒนา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพสกนิกรชาวตำบลนิคมพัฒนา ร่วมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง โดย นายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสึกนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา 
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๖ รูป ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอการมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการจิตอาสา เราทําดีด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์กวาดลานวัด ล้างห้องสุขา รอบโบสถ์ เก็บขยะและวัชพืชต่างๆ ภายในวัดปกรณ์ธรรมาราม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ต่างช่วยกันทำความสะอาดด้วยความเต็มใจ เพื่อสร้างความสะอาดและความจรรโลงใจให้กับประชาชนที่มาเยี่ยมเยือนวัดของการทำกิจตามประเพณีต่างๆ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตอย่างมีค่า โดยรับเกียรติจากพระใบฎีการธรรมรักษ์ จิรธมโม ณ วัดตาขัน  เป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อให้รู้ถึงความสำคัญของขนมธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้ ณ วัดปกรณ์ธรรมาราม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม ร่วมกับ สถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตตำบลนิคมพัฒนา
 โครงการบ้านปลอดยุง ชุมชนปลอดโรคที่นำโดยยุงลายด้วยพืชสมุนไพรไล่ยุงประจำปี 2561                         เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 นายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการบ้านปลอดยุง ชุมชนปลอดโรคที่นำโดยยุงลายด้วยพืชสมุนไพรไล่ยุงประจำปี 2561 ณ  ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทำการสภาองค์กรชุมชนตำบลนิคมพัฒนา หมู่ที่ 3 สาย 11 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ซึ่งจัดกิจกรรมดังนี้           1) บรรยายให้ความรู้เรื่อง “เรื่องโรคที่นำโดยยุงลายเป็นพาหะ” คือ ไข้เลือดออก / ไข้ซิก้า / ไข้ปวดข้อยุงลาย และส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชสมุนไพรไล่ยุง บริเวณรอบบ้าน อาทิ  ตะไคร้หอม โหระพา สะระแหน่ กระเทียม มะกรูด           2) อบรมเชิงปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ไล่ยุง ประกอบด้วย สเปร์ตะไคร้หอมสมุนไพรไล่ยุง / ลูกประคบสมุนไพรไล่ยุง / เทียนสมุนไพรไล่ยุง           3 ) ปลูกต้นตะไคร้หอม โดยนำร่องปลูกครัวเรือนละ 50 ต้น จำนวน 30 ครัวเรือน โดยพืชสมุนไพรไล่ยุ นับเป็นนวัตกรรมใหม่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
 เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้เข้ารับการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ดังนี้ ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ ๓ ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ ๔ ด้านการบริการสาธารณะ ด้านที่ ๕ ด้านธรรมาภิบาล รวมทั้งการติดตามนโยบาย ประจำปี ๒๕๖๑ ได้แก่ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ จังหวัดระยองสะอาด ประจำปี ๒๕๖๑ และวาระจังหวัด ความปลอดภัยทางถนน เป็นต้น จาการตรวจการประเมินดังกล่าว สรุปได้ว่า ทั้ง ๕ ด้าน ได้คะแนนรวม ๘๒.๘๓ % และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารและรับการประเมินในวันนี้ โดยให้รักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณะกับประชาชนตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ให้ดียิ่งๆขึ้นไป
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 งานบริหารการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำทีมโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการศึกษา เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน โดยการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการให้แก่บุคลากรด้านการบริหารการศึกษา ทั้งผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ห้องชากผักกูด) อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชาวนิคมพัฒนา ประจำเดือนมิถุนายน 2561     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชาวนิคมพัฒนา ครั้งที่ 8ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยชมรมแกนนำสุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำทีมโดย นายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ซึ่งครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเทียนหอม เพื่อให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ห้องชากผักกูด) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้วยการแพทย์แผนไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำทีมโดยนายประสงค์  เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้วยการเเพทย์แผนไทย  ประจำปี 2561 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เนื่องจากเล็งเห็นว่าปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีสภาวะเคร่งเครียดกับการทำงาน นั่งติดโต๊ะทำงานเป็นเวลานาน จนหลายคนเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม(Office Syndrome) สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ และปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ อาทิเช่น หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือ บางรายอาจมีอาการของหมอนรองกระดูกเคลื่อน จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทย และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ห้องชากผักดูด)
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นางพัชนิดา ไชยหงส์สา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา และหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิาณุโลก และอบต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา รวมทั้งสิ้น ๙๗ คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๑ (ชากผักกูด) 
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๒ (คลองตาทัย) เพื่อรับรองการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา และเรื่องที่เสนอใหม่ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน นั้น ในการนี้ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเข้าประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงกัน
         เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการตามรอยพ่อหลวง ประจำปีงบประมาณขึ้น ที่ว่า "เศรษฐกิจพอเพียง...จะทำความเจริญให้แก่ประชาชนได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้..." วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกย์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มั่นคง ยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปได้           ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว อาทิ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาและประชาชน ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 โครงการปริญญาใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำเดือนเมษายน 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการปริญญาใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยครั้งนี้เป็นกิจกรรม “กินอย่างไร ห่างไกลข้อเข่าเสื่อม” เป็นการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำมาปฏิบัติตนช่วยลดอาการข้อเข่าเสื่อมได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ “สร้างสัมพันธ์ฉันและเธอ สร้างความสุขให้กับผู้สูงวัย” เป็นการเต้นรำประกอบเพลง และการพับดอกไม้ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมยามว่างและออกกำลังกายเบา ๆ ช่วยให้ผ่อนคลาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ห้องชากผักกูด) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป
ออนไลน์ทั้งหมด 24 คน
หมายเลข IP 54.198.126.110
คุณเข้าชมลำดับที่ 632,631

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
99 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
Tel : 038-606421 , 038-877-044  Fax : 038-606421 , 038-877-044
Email : snp_sao@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
adana escort afyon escort alanya escort aydın escort bodrum escort bolu escort çeşme escort didim escort denizli escort erzincan escort erzurum escort fethiye escort düzce escort batman escort