ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 

 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ขึ้น เพื่อร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชน และให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปีได้ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ๔ ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๑ (ห้องชากผักกูด)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.235.48.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 705,229

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
99 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
Tel : 038-606421 , 038-877-044  Fax : 038-606421 , 038-877-044
Email : snp_sao@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
adana escort afyon escort alanya escort aydın escort bodrum escort bolu escort çeşme escort didim escort denizli escort erzincan escort erzurum escort fethiye escort düzce escort batman escort